Verminderde ruimte, 2010, twee ineengeschoven bureaus

/
Lessened space, 2010, two telescoped office desks