They agreed both men agreed…

<i>They agreed, both men agreed, and allowed us to remove the shoulderpads from their jackets, but at the same time they were both very decisive in the refusal to reveal even the slightest thing about their meeting, that was .... eh, nothing.</i> 2010, removed shoulderpads

Ze gingen akkoord, beide mannen gingen akkoord, en lieten ons de schoudervullingen uit hun jasjes halen, maar tegelijkertijd waren ze heel gedecideerd in de weigering ook maar iets los te laten over hun ontmoeting, dat was … eh, niets. 2010, verwijderde schoudervullingen
/
They agreed, both men agreed, and allowed us to remove the shoulderpads from their jackets, but at the same time they were both very decisive in the refusal to reveal even the slightest thing about their meeting, that was …. eh, nothing. 2010, removed shoulderpads